top of page
Жовтий фон

ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Sphere on Spiral Stairs

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ВК 1 (5 семестр)

076 Підприємництво та торгівля

Біржова діяльність

Інвестування

Етика ділового спілкування та загальнолюдські цінності

ВК 2 (5 семестр)

076 Підприємництво та торгівля

Податкова система

Основи зовнішньоекономічної діяльності

Управління витратами

ВК 3 (6 семестр)

076 Підприємництво та торгівля

Комунікаційна діяльність

Електронна комерція

Ринок цінних паперів

ВК 4 (6 семестр)

076 Підприємництво та торгівля

Економічний аналіз

Реклама і стимулювання збуту

Копірайтинг

Абстрактний фон

ВІДДІЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИКИ

ВК 1 (5 семестр)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Тепломеханічна частина ТЕС

Технології виробництва електричної енергії

Основи виробництва, розподілу та споживання електроенергії

ВК 2 (5 семестр)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Етика ділового спілкування та загальнолюдські цінності

Електронний документообіг

Основи захисту інформації

ВК 3 (6 семестр)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Методи і системи штучного інтелекту

Об'єктно-орієнтоване програмування

Основи програмування

ВК 4 (6 семестр)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Монтаж систем електроосвітлення

Експлуатація та ремонт систем електроосвітлення

Проєктування освітлювальної апаратури

ВК 6 (6 семестр)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії

Основи енергозбереження

Основи екології енергетики

bottom of page