top of page
Жовтий фон

ВСТУПНИКУ

     Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологій здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійними програмами зі спеціальностей:

076 Підприємництво та торгівля 

123 Комп'ютерна інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

192 Будівництво та цивільна інженерія

     Підготовка фахівців здійснюється за регіональним замовленням (бюджетною формою) та за кошти юридичних і фізичних осіб (за контрактом) за усіма наведеними вище спеціальностями. Навчання відбувається на підставі базової, повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, спеціаліста, ступенів вищої освіти молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, бакалавра, магістра) за денною, заочною та дуальною формами. Здобувачі освіти, які навчаються в закладі на підставі базової середньої освіти, паралельно їз здобуттям освітнього рівня фахового молодшого бакалавра отримують повну середню освіту відповідного профілю (із отриманням свідоцтва про повну середню освіту).

В КОЛЕДЖІ організовано роботу КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ, працівники якого надають допомогу в реєстрації та наповненні електронних кабінетів вступників, поданні елетронних заяв.