top of page
Жовтий фон
Жовтий фон

     Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологій здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійними програмами зі спеціальностей:

076 Підприємництво та торгівля 

123 Комп'ютерна інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

192 Будівництво та цивільна інженерія

Підготовка фахівців здійснюється за регіональним замовленням (бюджетною формою) та за кошти юридичних і фізичних осіб (за контрактом) за усіма наведеними вище спеціальностями. Навчання відбувається на підставі базової, повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, спеціаліста, ступенів вищої освіти молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, бакалавра, магістра) за денною, заочною та дуальною формами. Здобувачі освіти, які навчаються в закладі на підставі базової середньої освіти, паралельно їз здобуттям освітнього рівня фахового молодшого бакалавра отримують повну середню освіту відповідного профілю (із отриманням свідоцтва про повну середню освіту).

Бажаєш бути успішним

Бажаєш бути успішним

Відтворити відео

В КОЛЕДЖІ організовано роботу КОНСУЛЬТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ, працівники якого надають допомогу в реєстрації та наповненні електронних кабінетів вступників, поданні елетронних заяв. 

Вартість навчання

ЯК НАПИСАТИ МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Мотив листи
Ел кабінети