top of page

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Стаття 59. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

1. Професійний розвиток педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші види і форми професійного зростання. Заклади освіти, в яких працюють педагогічні та науково-педагогічні працівники, сприяють їхньому професійному розвитку та підвищенню кваліфікації.

(Закон України “Про освіту”)

 

Стаття 24. Атестація, підвищення кваліфікації та сертифікація педагогічних і науково-педагогічних працівників

2. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного, науково-педагогічного працівника закладу фахової передвищої освіти впродовж п’яти років не може бути меншою за 120 годин, з яких певна кількість годин обов’язково має бути спрямована на вдосконалення знань, умінь і практичних навичок у роботі із студентами з особливими освітніми потребами та дорослими студентами.

(Закон України “Про фахову передвищу освіту”)

 

3. Метою підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників є їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти.

(Постанова КМУ “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”)

Положення про підвищення кваліфікації в ДФКЕІТ
Планування та організація підвищення кваліфікації в ДФКЕІТ
Орієнтовний план підвищення кваліфікації на 2024 рік
Плани підвищення кваліфікації в ДФКЕІТ
«Технологія роботи з командою. Профілактика вигорання»

«Технологія роботи з командою. Профілактика вигорання»

22.06. 2023 р. на базі КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» педагогічні працівники коледжу пройшли підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Технологія роботи з командою. Профілактика вигорання»

«Здоров’я та відповідальна поведінка молоді»

«Здоров’я та відповідальна поведінка молоді»

20.06. 2023 р.. на базі КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» педагогічні працівники коледжу пройшли підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Здоров’я та відповідальна поведінка молоді»

Google For Education Participating School

Google For Education Participating School

Коледж - заклад освіти - учасник програми Google For Education

Життєстійкість молоді в умовах криз

Життєстійкість молоді в умовах криз

Життєстійкість — це вміння протистояти стресу, відновлювати себе, свій психічний, фізичний та емоційний стан після травмуючих подій. Вона допомагає гідно проходити будь-які випробування. Життєстійкість не є вродженим талантом, вона опановується і тренується. В лютому 2023 року педагогічні працівники і студенти коледжу пройшли курс “Життєстійкість молоді в умовах криз” на освітній платформі онлайн-курсів “Prometheus”

Будь собою у комунікаціях

Будь собою у комунікаціях

23 березня 2023 року на базі Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» педагогічні працівники пройшли курс підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Будь собою у комунікаціях»

Цифрові інструменти Google для освіти

Цифрові інструменти Google для освіти

Міністерство освіти і науки України за підтримки Google Україна задля розширення можливостей використання цифрових інструментів для організації дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього процесу організувало безоплатне навчання в межах програми “Google Digital Tools for Education/ Цифрові інструменти Google для освіти”. 38 викладачів ДФКЕІТ опанували базовий рівень курсу, 21 викладач - середній, 8 викладачів - поглиблений рівень

Вчимось розпізнавати фейки

Вчимось розпізнавати фейки

У травні 2022 року на базі Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» 98% викладачів пройшли курс підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Культура медіаспоживання як засіб забезпечення медіабезпеки»

Навчання з попередження ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами

Навчання з попередження ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами

У квітні 2022 року педагогічні працівники коледжу пройшли спеціалізований курс підготовки інструкторів «Навчання з попередження ризиків, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами» (EORE) і отримали сертифікати інструкторів

Підвищення кваліфікації в період карантину

Підвищення кваліфікації в період карантину

12 березня 2020 стало певним стресом для більшості закладів освіти. Миттєво наше навчання стало дистанційним. В технікумі 12.03.2020 були проведені термінові засідання методичної та педагогічної рад. Серед прийнятих рішень були таке: - в період карантину викладачам приділити значну увагу підвищенню кваліфікації і самоосвіті саме в напрямку цифрової освіти

Долучаємось  до цифрової освіти

Долучаємось до цифрової освіти

Літо 2019 року - група викладачів пройшли онлайн - курсу “Додатки Google в освітній діяльності"

bottom of page