top of page

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ БУДІВНИЦТВА
ТА ЦИВІЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192

"БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ"

Підготовка фахівців, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та виконувати практичні завдання у сфері будівництва та цивільної інженерії, або у процесі навчання

Галузь знань: 19 Архітектура та будівництво

Шифр та назва спеціальності: 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з будівництва та цивільної інженерії

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" базується на теоретичних, методичних, організаційних та практичних засадах процесів проєктування, зведення, експлуатації та реконструкції об’єктів будівництва, інженерних систем та технологічних процесів.

Особливістю спеціальності є вивчення:

 • прав і обов’язків громадянина України, цінностей вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини;

 • можливих ризиків, факторів впливу для запобігання нещасних випадків та аварій на об’єктах будівництва; основних методів захисту навколишнього середовища від можливих наслідків виробничої діяльності;

 • чинних нормативних документів в галузі будівництва, та архітектури і управлінської діяльності;

 • сучасних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, на підставі аналізу їх технічних характеристик та властивостей;

 • алгоритму розрахунків та правил конструювання конструктивних елементів об’єктів будівництва та інженерних систем, у тому числі, з використанням сучасних інформаційних технологій;

 • сучасного лабораторного обладнанням і геодезичних приладів. Використання топографічних матеріалів при проєктуванні і зведенні об’єктів будівництва та інженерних мереж;

 • об’ємно-планувальних і конструктивних рішень при проєктуванні об’єктів будівництва. Підготовки й оформлення технічної документації;

 • основ геології (гідрогеології), з розумінням впливу інженерно-геологічних особливостей території будівництва при проєктуванні і зведенні об’єктів будівництва та інженерних мереж;

 • моделювання та виготовлення макетів для оцінки естетичних, функціональних  і споживчих якостей об’єктів будівництва та інженерних мереж;

 • організації та управління технологічними процесами будівництва;

 • машин і механізмів, засобів малої механізації при зведенні об’єктів будівництва та інженерних мереж з урахуванням їх технічних характеристик та дотриманням вимог охорони праці;

 • кошторисно-договірної  документації;

 • інформаційних систем і технологій у  галузі будівництва  та архітектури.


Здобувачі освіти набувають вмінь:

 • користуватися нормативно-технічною та довідковою літературою, дотримуватися вимог ДБН та ДСТУ при проектуванні, виконанні, робіт в галузі будівництва та цивільної інженерії;

 • читати та виконувати креслення, аналізувати структурну схему будівель, уявляючи роботу окремих елементів конструкцій та їх взаємодію;

 • уміння ефективно використовувати технології виготовлення, технічні характеристики, властивості сучасних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій при проєктуванні та зведенні об’єктів будівництва;

 • визначати навантаження, що діють на конструкції будівель або спеціальних інженерних споруд, у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій; здатність виконувати  розрахунок та конструювання;

 • працювати з сучасним лабораторним обладнанням, геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали при проєктуванні та зведенні об’єктів будівництва та інженерних мереж;

 • розробляти і застосовувати типові об’ємно-планувальні і конструктивні рішення, готувати технічну документацію при проєктуванні об’єктів будівництва на основі ідентифікації та застосування даних;

 • вирішення завдань зведення об’єктів будівництва та проведення інженерних мереж у різних топографічних та геологічних умовах із застосуванням знань основ геодезії, геології (гідрогеології);

 • уміння використовувати знання основ дизайну, моделювання і макетування при проєктуванні об’єктів будівництва та інженерних мереж;

 • практичне застосування машин, механізмів і засобів малої механізації при зведенні об’єктів будівництва та інженерних мереж;

 • виконувати економічні розрахунки для визначення вартості об’єктів будівництва та інженерних мереж;

 • застосування інформаційних систем і технологій у галузі будівництва та цивільної інженерії;

 • аналізувати якість виконання робіт і нести відповідальність за результати своєї діяльності;

 • вирішувати типові спеціалізовані задачі, виконувати електротехнічні вимірювання, орієнтуватися у роботі електричних приладів.

 • Доглядач будови

 • Технік-будівельник

 • Технік-доглядач

 • Технік-лаборант (будівництво)

 • Технік-проектувальник

 • Технік з нормування праці

 • Технік з підготовки виробництва

ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ ВСТУПУ

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

СПІВБЕСІДА

З ПРЕДМЕТІВ:

 • Українська мова

 • Математика

НА ОСНОВІ ПОВНОЇ (ПРОФІЛЬНОЇ) ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

СЕРТИФІКАТИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ АБО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

З ПРЕДМЕТІВ:

 • Українська мова або українська мова та література (перший предмет)

 • другий предмет за вибором вступника

АБО МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ТА СПІВБЕСІДА З ПРЕДМЕТІВ:

 • Українська мова

 • Математика

НАШ КОЛЕКТИВ

Osaulenko.jpg

ОСАУЛЕНКО
Олена Олександрівна

Голова комісії, інженер з охорони праці провідний спеціаліст, викладач, спеціаліст другої категорії

інженер будівельник

Освіта: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (2005)

Викладає дисципліни: 

 • Будівельна техніка

 • Економіка будівництва

 • Захист України: основи медичних знань

Vernygora.jpg

ВЕРНИГОРА
Василь Іванович

Спеціаліст вищої категорії

інженер-будівельник, інженер-викладач будівельних дисциплін

Освіта: Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (1984, 1988)

Викладає дисципліни: 

 • Основи систем автоматизованого проєктування

 • Метрологія та стандартизація

 • Енергоефективність будівель і споруд

 • Основи розрахунків будівельних конструкцій

 • Технології: креслення

 • Технології: інженерне креслення, комп`ютерна графіка, 3D моделювання

 • Географія: основи картографії та геодезії (Геодезія)

Denysova.jpg

ДЕНИСОВА
Вікторія Юріївна

Викладач, спеціаліст вищої категорії

інженер-будівельник

Освіта: Донецький політехнічний інститут (1987)

Викладає дисципліни: 

 • Основи охорони праці та електробезпека

 • Охорона праці 

 • Будівельне матеріалознавство

 • Основи екології 

 • Технології: краса і здоров'я (БЖД)

Masalov.jpg

МАСАЛОВ
Сергій Миколайович

Викладач, спеціаліст вищої категорії 

інженер-будівельник, інженер-викладач будівельних дисциплін

Освіта: Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут (1983, 1990)

Викладає дисципліни: 

 • Опір матеріалів

 • Будівельні конструкції

 • Будівельна механіка

 • Санітарно-технічне обладнання будівель

 •  Фізика: основи механіки (технічні основи механіки)

 • Фізика: основи механіки 

 • Фізика:основи механіки (технічна механіка, деталі вузлів автоматизації)

IMG_20220519_153611_227_edited.jpg

ПОПОВИЧ
Оксана Миколаївна

Завідувач навчально-методичним кабінетом, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії

інженер-механік, економіст

Освіта: Український державний хіміко – технологічний університет (1994),  Дніпропетровський державний університет (1995)

Викладає дисципліни: 

 • Основи підприємницької та управлінської діяльності

 • Технології: креслення 

 • Технології: креслення (основи інженерної та комп`ютерної графіки)

 • Технології: креслення (інженерна та комп'ютерна графіка, 3D моделювання)

bottom of page