top of page

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076

"ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ"

з 2022 р. - "ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ"

Підготовка фахівців, здатних вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Шифр та назва спеціальності: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з підприємництва, торгівлі, біржової діяльності та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра.

Підготовка фахівців за даною спеціальністю пов’язана з вирішенням типових спеціалізованих задач та практичних проблем в галузі підприємницької, торговельної та біржової  діяльності або у процесі навчання, що вимагає застосування положень і методів системи наук, які формують концепції організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур та може характеризуватися певною невизначеністю умов; несенням відповідальності за результати своєї діяльності; здійсненням контролю інших осіб у визначених ситуаціях.

Особливістю спеціальності є вивчення:


Здобувачі освіти набувають вмінь:

 • Враховувати основні закономірності й сучасні досягнення у підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

 • Обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо діяльності підприємства.

 • Застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

 • Визначати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, торгівельній та біржовій діяльності.

 • Здійснювати діяльність із дотриманням вимог нормативно-правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

 • Виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

 • Застосовувати основи обліку, оподаткування та страхування в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності. 

 • Визначати та задовольняти потреби споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку.

 • Застосовувати моделі електронної комерції у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

 • Використовувати логістичні системи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

 • Формувати інформаційне середовище щодо якості і безпечності товарів, товарної асортиментної структури, правового поля здійснення торговельно-технологічних процесів.

 • Визначати відповідність якості товарів, тари, послуг вимогам законодавчо-правових актів.

 • Завідувач секції

 • Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі

 • Завідувач відділу (самостійного)

 • Агент комерційний

 • Агент торговельний

 • Комівояжер

 • Товарознавець

 • Експедитор транспортний

 • Фахівець

 • Інспектор торговельний

 • Інспектор-товарознавець

 • Організатор з постачання

 • Організатор зі збуту

 • Фахівець з біржових операцій

 • Торговельний брокер (маклер)

ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ ВСТУПУ

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

СПІВБЕСІДА

З ПРЕДМЕТІВ:

 • Українська мова

 • Математика

НА ОСНОВІ ПОВНОЇ (ПРОФІЛЬНОЇ) ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

СЕРТИФІКАТИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ АБО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

З ПРЕДМЕТІВ:

 • Українська мова або українська мова та література (перший предмет)

 • другий предмет за вибором вступника

АБО МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ ТА СПІВБЕСІДА З ПРЕДМЕТІВ:

 • Українська мова

 • Математика

НАШ КОЛЕКТИВ

Komissarova.jpg

КОМІССАРОВА
Ірина Віталіївна

Голова комісії, спеціаліст вищої категорії 

економіст, фінансовий менеджер

Освіта: Міжрегіональна академія управління персоналом (2005)

Викладає дисципліни: 

 • Економічний аналіз

 • Ціноутворення

 • Логістика

 • Ринкові дослідження

 • Біржова діяльність

 • Економіка та планування виробництва

 • Основи економічної теорії

 • Економіка та планування виробництва

 • Економіка

Terekhova.jpg

ТЕРЕХОВА
Людмила Андріївна

Викладач, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії

економіст

Освіта: Білоруський державний інститут народного господарства (1970)

Викладає дисципліни: 

 • Фінансовий облік

 • Податкова діяльність

 • Основи бухгалтерського обліку (Бухгалтерський облік)

Горииславець Юлія Олександрівна

ГОРИСЛАВЕЦЬ
Юлія Олександрівна

Викладач, спеціаліст вищої категорії;

завідувач навчально-виробничої практики

економіст-маркетолог

Освіта: Міжрегональна академія управління персоналом (2002)

Викладає дисципліни: 

 • Комерційна діяльність та товарознавство

 • Комунікаційна діяльність

 • Економіка 

 • Технології: основи підприємницької діяльності (Вступ до спеціальності)

Gorobets.jpg

ГОРОБЕЦЬ
Віталіна Данилівна

Спеціаліст другої категорії; 

завідувач лабораторії

економіст

Освіта: Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" (2020)

Викладає дисципліни: 

 • Планування підприємницької діяльності

 • Інформаційні системи та технології на підприємствах

 • Основи економіки підприємства (Економіка підприємства)

 • Основи фінансів підприємств (Фінанси, гроші і кредит)  

Tkachenko_U.jpg

ТКАЧЕНКО
Юлія Дмитрівна

Викладач, спеціаліст вищої категорії

магістр з фінансів, філолог, викладач української мови і літератури

Освіта:  Донецький державний університет управління (2005),  Приазовський державний технічний університет (2018), Бердянський державний педагогічний університет (2021)

Викладає дисципліни: 

 • Економіка підприємства

 • Економіка енергетики

 • Статистика

 • Економіка енергетики та основи управлінської діяльності

 • Українська мова

 • Українська література 

bottom of page