top of page

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Поєднуємо навчання з практикою

Студенти ІV курсу закріплюють отриманні знання та навички, які набули при вивченні спеціальних освітніх компонентів освітньо-професійної програми на ВП "ДТЕК Придніпровська ТЕС". А також досягають поставлених професійних цілей та  першого досвіду роботи.

З 20 березня 2024 року на відділенні енергетичних технологій та будівництва студенти ІІ курсу розпочали процедуру вибору освітніх компонентів (навчальних дисциплін).Голова ЦК електричної інженерії Асаул В.М., завідувач віділення Майсак Н.В., класний керівник групи ЕЛ-22 Корендо М.В. провели організаційні збори, на яких ознайомили студентів з Положенням, процедурою та каталогом вибіркових освітніх компонентів. Студенти переглянули всі презентації та анотації освітніх компонентів, які розміщені в Google Classroom. Після ретельного вивчення всіх складових освітніх компонентів у запропонованій Google Формі студенти визначалися з вибором навчальних дисциплін. Так здобувачі освіти зробили вибір на користь своїх професійних компетенцій!

Вибір 141

НАШ КОЛЕКТИВ

Asaul.jpg

АСАУЛ
Віта Миколаївна

Голова комісії, спеціаліст вищої категорії
професіонал в галузі енергетики, викладач дисциплін в галузі енергетики
Освіта: Українська інженерно–педагогічна академія (2013)

Викладає дисципліни: 

 • Експлуатація електроустаткування електростанцій та електричних мереж

 • Монтаж і налагодження електроустаткування електростанцій та електричних мереж

 • Релейний захист і автоматика електричних систем

 • Електричні мережі електричних систем

 • Електричні мережі електричних систем

Majsak.jpg

МАЙСАК
Неллі Володимирівна

Спеціаліст вищої категорії; 
завідувач відділення
інженер-електромеханік
Освіта: Харківський політехнічний інститут (1994)

Викладає дисципліни: 

 • Основи енергозберігаючих технологій

 • Основи енергозбереження

 • Фізика: основи прикладної електротехніки (конструкційні та електротехнічні матеріали)

Soyatova.jpg

СОЯТОВА
Наталя Володимирівна

Викладач, спеціаліст першої категорії
інженер-теплоенергетик
Освіта: Одеський ордена Трудового Червоного Знамені політехнічний інститут (1977)

Викладає дисципліни: 

 • Тепломеханічна частина ТЕС

Voronovska.jpg

ВОРОНОВСЬКА
Любов Іванівна

Викладач, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії 
інженер-електрик
Освіта: Дніпропетровський гірничий інститут (1968)

Викладає дисципліни: 

 • Основи метрології та електричних вимірювань

 • Електричні машини і трансформатори

 • Теорія електричних і магнітних кіл

 • Фізика: основи електродинаміки (електротехніка та електромеханіка)

Nosov.jpg

НОСОВ
Василь Анатолійович

Викладач, спеціаліст першої категорії
викладач загальнотехнічних дисциплін
Освіта: Криворізький державний педагогічний інститут (1989)

Викладає дисципліни: 

 • Практика на отримання робітничої професії: слюсарно-зварювальна

Tkachenko.jpg

ТКАЧЕНКО
Тетяна Михайлівна

Викладач, спеціаліст першоїкатегорії 
інженер-електрик
Освіта: Харківський політехнічний інститут (1981)

Викладає дисципліни: 

 • Електроустаткування електростанцій та підстанцій

 • Організація і технологія ремонту електроустаткування електростанцій і електричних мереж

RODENKO_photo.jpg

РОДЕНКО
Дмитро Олександрович

Завідувач навчальної лабораторії, викладач, спеціаліст 
 інженер - електромеханік 
Освіта: ДВНЗ "Національний гірничий університет" (2017)

Викладає дисципліни: 

 • Основи систем автоматизованого проєктування

 • Фізика: основи електродинаміки (теорія електричних і магнітних кіл)

 • Фізика: основи електродинаміки (теоретичні основи електротехніки)

bottom of page