top of page

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 141

"ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА"

Забезпечення підготовки конкурентоспроможних на ринку праці висококваліфікованих фахівців, які володіють загальними та професійними компетентностями в сфері передачі, розподілення та перетворення електричної енергії в системах електропостачання та електроспоживання

Галузь знань: 14 Електрична інженерія

Шифр та назва спеціальності: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Спеціальність "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" орієнтована на підготовку фахівців, здатних вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, що передбачає застосування теорій і методів фізики та інженерних наук і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Особливістю спеціальності є вивчення:

 • базових понять функціонування ринку електричної енергії;

 • теорії електричних та електромагнітних кіл;

 • основ проєктування;

 • аналізу режимів роботи електричних станцій, мереж і систем, електричних машин, електроприводів, електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів, що використовують традиційні та відновлювальні джерела енергії

Здобувачі освіти набувають вмінь:

 • використовувати практичні навички та методи фундаментальних наук в професійній діяльності;

 • вирішувати типові спеціалізовані задачі пов’язані з виробництвом, передачею, розподілом електричної енергії, роботою електричних систем і мереж, електричної частини станцій і підстанцій та техніки високих напруг;

 • виконувати та оцінювати електротехнічні та спеціальні вимірювання, орієнтуватися у роботі електричних приладів, пристроїв автоматичного керування, релейного захисту, систем автоматики і мікропроцесорної техніки;

 • володіти основами теорії та практично застосовувати електричні машини і апарати;

 • здійснювати раціональний вибір елементів електротехнічного та електромеханічного обладнання, пов'язаного з роботою електропривода;

 • вибирати електротехнологічне обладнання і системи електричного освітлення та опромінення;

 • орієнтуватися в технологічних процесах і обладнанні, вибирати електроустаткування та відповідні системи керування;

 • виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог правил охорони праці та безпеки життєдіяльності, електробезпеки, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища;

 • обирати заходи з підвищення рівня енергоефективності електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування і визначення техніко-економічних показників запропонованих рішень;

 • виконувати монтаж, налагодження, технічне обслуговування і ремонт електротехнічного, електромеханічного та електронного обладнання, вживати ефективних заходів в умовах виробничих ситуацій в електроенергетичних та електромеханічних системах;

 • використовувати спеціальне програмне та апаратне забезпечення у професійній діяльності;

 • виконувати проєкти електричної частини, електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування із дотриманням вимог чинних стандартів.

 • технік-електрик;

 • електрик дільниці;

 • диспетчер електропідстанції;

 • електромеханік дільниці;

 • технік з налагодження та випробувань;

 • технік-конструктор.

ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ ВСТУПУ

НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

СПІВБЕСІДА

З ПРЕДМЕТІВ:

 • Українська мова

 • Математика

НА ОСНОВІ ПОВНОЇ (ПРОФІЛЬНОЇ) ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

СЕРТИФІКАТИ НАЦІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ АБО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

З ПРЕДМЕТІВ:

 • Українська мова або українська мова та література (перший предмет)

 • другий предмет за вибором вступника

АБО РОЗГЛЯД МОТИВАЦІЙНИХ ЛИСТІВ ТА СПІВБЕСІДА:

 • Українська мова

 • Математика

НАШ КОЛЕКТИВ

Asaul.jpg

АСАУЛ
Віта Миколаївна

Голова комісії, спеціаліст вищої категорії

професіонал в галузі енергетики, викладач дисциплін в галузі енергетики

Освіта: Українська інженерно–педагогічна академія (2013)

Викладає дисципліни: 

 • Експлуатація електроустаткування електростанцій та електричних мереж

 • Монтаж і налагодження електроустаткування електростанцій та електричних мереж

 • Релейний захист і автоматика електричних систем

 • Електричні мережі електричних систем

 • Електричні мережі електричних систем

Majsak.jpg

МАЙСАК
Неллі Володимирівна

Спеціаліст вищої категорії; 

завідувач відділення

інженер-електромеханік

Освіта: Харківський політехнічний інститут (1994)

Викладає дисципліни: 

 • Основи енергозберігаючих технологій

 • Основи енергозбереження

 • Фізика: основи прикладної електротехніки (конструкційні та електротехнічні матеріали)

Soyatova.jpg

СОЯТОВА
Наталя Володимирівна

Викладач, спеціаліст першої категорії

інженер-теплоенергетик

Освіта: Одеський ордена Трудового Червоного Знамені політехнічний інститут (1977)

Викладає дисципліни: 

 • Тепломеханічна частина ТЕС

Voronovska.jpg

ВОРОНОВСЬКА
Любов Іванівна

Викладач, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії 

інженер-електрик

Освіта: Дніпропетровський гірничий інститут (1968)

Викладає дисципліни: 

 • Основи метрології та електричних вимірювань

 • Електричні машини і трансформатори

 • Теорія електричних і магнітних кіл

 • Фізика: основи електродинаміки (електротехніка та електромеханіка)

Nosov.jpg

НОСОВ
Василь Анатолійович

Викладач, спеціаліст першої категорії

викладач загальнотехнічних дисциплін

Освіта: Криворізький державний педагогічний інститут (1989)

Викладає дисципліни: 

 • Практика на отримання робітничої професії: слюсарно-зварювальна

Tkachenko.jpg

ТКАЧЕНКО
Тетяна Михайлівна

Викладач, спеціаліст першоїкатегорії 

інженер-електрик

Освіта: Харківський політехнічний інститут (1981)

Викладає дисципліни: 

 • Електроустаткування електростанцій та підстанцій

 • Організація і технологія ремонту електроустаткування електростанцій і електричних мереж

RODENKO_photo.jpg

РОДЕНКО
Дмитро Олександрович

Завідувач навчальної лабораторії, викладач, спеціаліст 

 інженер - електромеханік 

Освіта: ДВНЗ "Національний гірничий університет" (2017)

Викладає дисципліни: 

 • Основи систем автоматизованого проєктування

 • Фізика: основи електродинаміки (теорія електричних і магнітних кіл)

 • Фізика: основи електродинаміки (теоретичні основи електротехніки)

bottom of page