top of page
Лекція коледжу

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Відповідно до Статті 42 Закону України «Про освіту»: «Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

bottom of page