top of page
Українські гроші

Циклова комісія економічних дисциплін

Економіка - дисципліна важка та потребує спеціальних знань, але ніхто й ніколи в це не повірить

Джон Кейнс

Спеціальність 

076 "Підприємництво та торгівля"

Командна робота в офісі
відеогра

Циклова комісія
інформаційних технологій та автоматизації

Cпеціальності:
123 «Комп'ютерна інженерія»
151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології»

Електронна дошка
Плаваючі сонячні панелі

Циклова комісія електричної інженерії

Спеціальність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

електрик
Архітектор на будівельному майданчику

Циклова комісія
будівництва
та цивільної інженерії

Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Читання в книгарні

Циклова комісія суспільно-гуманітарних дисциплін
та фізичної підготовки

Педагоги циклової комісії викладають навчальні дисципліни, направлені на вивчення особистості як частини суспільства, його культурні надбання, мовленнєві здобутки, а також фізичне здоров'я як невід'ємну складову активного життя

Гра в баскетбол
Математичні формули

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ МАТЕМАТИЧНИХ

ТА ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підгрунтям для здобуття фахових знань.

 

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін є загальнонауковим фундаментом, тією базою у навчанні, яка допоможе засвоїти систему основних та спеціальних дисциплін, що дозволить кожному фахівцю  стати конкурентоспроможним на ринку праці.

Біолог рослин
bottom of page