top of page

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Моніторингові дослідження

Моніторинг якості освіти — це система послідовних і cистематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в коледжі, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

ГРАФІКИ ПРОВЕДЕННЯ ОПИТУВАНЬ
bottom of page