top of page

 Навчально-методичний кабінет – структурний підрозділ Коледжу, який створено з метою підвищення ефективності методичної роботи та розвитку професійної компетентності педагогів Дніпровського фахового коледжу енергетичних та інформаційних технологій. Це центр навчально-методичної роботи Коледжу, де зосереджуються інформаційні, нормативно-інструктивні, навчально-методичні матеріали, зразки планування та звітної документації, матеріали педагогічного досвіду викладачів.

Попович Оксана Миколаївна
Сальникова Ольга Леонідівна

ПОПОВИЧ

Оксана

Миколаївна

Завідувач навчально-методичного кабінету

САЛЬНИКОВА

Ольга

Леонідівна

Методист

спеціаліст вищої категорії, “викладач - методист”

спеціаліст вищої категорії, “викладач - методист”

Основні завдання навчально-методичного кабінету

 1. Організація навчально-методичної роботи в коледжі.

 2. Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, удосконалення навчально-виховного процесу викладачів та майстрів виробничого навчання.

 3. Вивчення та аналіз рівня методичного забезпечення освітнього процесу.

 4. Надання методичної допомоги викладачам в підвищенні їх фахового рівня, удосконаленні педагогічної майстерності.

 5. Накопичення та систематизація методичних матеріалів, які розробляються у закладі освіти, пропаганда форм і методів активного навчання та виховання, оцінка їх ефективності за досягнутими результатами.

 6. Створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти шляхом підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівних кадрів.

 7. Виявлення, апробація та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, навчально-методичної літератури, освітніх технологій і досягнень науки.

 8. Проведення системних заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу викладачів, вивчення й узагальнення їх педагогічного досвіду та впровадження його в освітній процес

 9. Формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, накопичення переліку навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової та іншої літератури й періодичних педагогічних видань, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності ЗФПО.

Зміст і форми роботи навчально-методичного кабінету

 1. Планування, організація та проведення конференцій, методичних семінарів, занять школи викладача - початківця, підвищення педагогічної майстерності з актуальних проблем методики навчання і виховання студентів, наукової організації освітнього процесу.

 2. Вивчення рівня викладання, роботи предметно-циклових комісій, ефективності використання інноваційних форм і методів навчання, узагальнення та пропаганди передового педагогічного досвіду роботи.

 3. Надання методичної допомоги предметно-цикловим комісіям в організації роботи з питань ведення навчально-методичної документації, виховання, навчання, роботи з викладачами-початківцями.

 4. Систематизація та пропаганда новинок педагогічної і методичної літератури, навчальних посібників, рефератів і статей з питань навчання і виховання (разом з бібліотекою).

 5. Участь у складанні перспективних і поточних (семестрових) планів контролю, здійснюваних керівництвом коледжу, аналіз результатів контролю; підготовка пропозицій щодо подальшого удосконалення різних напрямів педагогічної діяльності закладу освіти.

 6. Підготовка навчально-методичних питань для розгляду на засіданнях педагогічної і методичної ради. Планування та підготовка до проведення педагогічних рад.

 7. Забезпечення рецензування методичних розробок, навчальних посібників та інших навчально-методичних матеріалів, розроблених викладачами і схвалених предметно-цикловими комісіями.

 8. Встановлення творчих зв'язків з іншими закладами освіти з метою обміну діяльності.

 9. Організація розроблення, апробації і поширення навчально-методичних матеріалів.

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

ІДЕЇ

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Детальніше >

НОВИНКИ

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Детальніше >

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ

Матеріали конференцій, семінарів, круглих столів

ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Вчимось, ділимось досвідом

bottom of page