top of page
Кольорові папери

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ

     Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологій готує фахових молодших бакалаврів за денною, заочною та дуальною формами освіти. Здобувачам освіти на підставі базової загальної середньої освіти (9, 10кл.) надається послуга з отримання повної (профільної) середньої освіти одночасно із здобуттям освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра за обраною освітньо-професійною програмою відповідної спеціальності.

     Заклад освіти має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної середньої освіти. Наявна ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти. Усі освітньо-професійні програми за ліцензованими спеціальностями акредитовано в установленому порядку.

     Відповідно до оформлених ліцензій, закладу освіти встановлено наступні граничні ліцензійні обсяги підготовки здобувачів освіти на одному курсі навчання (одного року набору):

середня освіта - 200 осіб;

фахова передвища освіта - 420 осіб та 145 осіб у Курахівській філії.

Бежевий папір

ЛІЦЕНЗІЯ
на провадження освітньої діяльності за рівнем профільної середньої освіти

ЛІЦЕНЗІЯ
фахова передвища освіта

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови ОДА про переоформлення ліцензій 

Переоформлення ліцензії
Розпорядження
ЛІЦЕНЗІЯ фаховий мол.бакалавр
Жовтий фон

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

 

144 Теплоенергетика

 

192 Будівництво та цивільна інженерія
 

123 Комп'ютерна інженерія

 

151 Автоматизація
та комп'ютерно-інтегровані технології

141 Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Жовтий фон

КУРАХІВСЬКА ФІЛІЯ

ЛІЦЕНЗІЯ
на провадження освітньої діяльності за рівнем профільної середньої освіти

Переоформлення ліцензії КФ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови ОДА про переоформлення ліцензій 

Розпорядження

076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність

192 Будівництво та цивільна інженерія

123 Комп'ютерна інженерія
 

144 Теплоенергетика
 

bottom of page