top of page

ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА АКРЕДИТАЦІЯ

     Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологій готує фахових молодших бакалаврів за денною, заочною та дуальною формами освіти. Здобувачам освіти на підставі базової загальної середньої освіти (9, 10кл.) надається послуга з отримання повної (профільної) середньої освіти одночасно із здобуттям освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра за обраною освітньо-професійною програмою відповідної спеціальності.

     Заклад освіти має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері повної середньої освіти. Наявна ліцензія на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти. Усі освітньо-професійні програми за ліцензованими спеціальностями акредитовано в установленому порядку.

     Відповідно до оформлених ліцензій, закладу освіти встановлено наступні граничні ліцензійні обсяги підготовки здобувачів освіти на одному курсі навчання (одного року набору):

                   середня освіта - 200 осіб;

                   фахова передвища освіта - 420 осіб та 145 осіб у Курахівській філії.

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ
076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
123 Комп'ютерна інженерія
123 Комп'ютерна інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
144 Теплоенергетика
Сертифікат про акредитацію 144 Теплоенергетика
151 Автоматизація
та комп'ютерно-інтегровані технології
Сертифікат про акредитацію 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
192 Будівництво та цивільна інженерія
Сертифікат про акредитацію 192 Будівництво та цивільна інженерія
КУРАХІВСЬКА ФІЛІЯ
076 Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
Сертифікат 073 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Курахівська філія
123 Комп'ютерна інженерія
Сертифікат 123 Комп'ютерна інженерія Курахівська філія
144 Теплоенергетика
Сертифікат 144 Теплоенергетика Курахівська філія
192 Будівництво та цивільна інженерія
Сертифікат 192 Будівництво та цивільна інженеріяКурахівська філія
bottom of page