top of page
Жовтий фон

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

На даний час коледж має у своїй структурі два відділення, які включають у своєму складі здобувачів освіти за денною, заочною та дуальною формами освіти:

 

Відділення економіки та інформаційних технологій включає до свого складу студентів груп зі спеціальностей:

076 Підприємництво та торгівля

123 Комп'ютерна інженерія

       

Відділення енергетики та будівництва включає до свого складу студентів груп зі спеціальностей:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

192 Будівництво та цивільна інженерія

Для забезпечення належного рівня якості освітнього процесу в закладі освіти функціонують наступні структурні підрозділи:

  • Навчально-методичний кабінет - забезпечує процес відповідним навчально-методичним забезпеченням. Виконує копітку роботу із щоденного підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Організовує роботу системи електронного доступу  здобувачів освіти і педагогів до навчальних матеріалів та ін.

  • Навчально-методична лабораторія - забезпечує безпосередню організацію освітнього процесу в закладі. Розробляє індивідуальні навчальні плани здобувачів освіти та контроль їх виконання.

  • Циклові комісії коледжу об'єднують педагогів, які проводять заняття за циклами профільної загальноосвітньої та професійної підготовки.Виховна ланка освіти, яку очолює заступник директора з виховної роботи. До напрямків цієї роботи належать педагоги-вихователі, практичниї психолог, соціальний педагог, класні керівники навчальних груп, Студентська Рада.

  • В закладі освіти постійно працюють служби охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного та протипожежного захисту.

Для забезпечення якісної практичної підготовки майбутніх фахових молодших бакалаврів у коледжі працюють навчальні лабораторії та навчально-виробничі майстерні. Також студенти проходять практичну підготовку на підприємствах регіону під керівництвом досвічених викладачів та завідувачки практикою.

Структура управління

       Керівництво закладом освіти, відповідно до умов контракту, здійснює директор.

    Відповідно до затвердженої організаційно-правової структури, директор делегує частину власних повноважень, прав та функціональних обов'язків підлеглим заступникам з напрямків роботи та керівникам структурних підрозділів.    

    До структурних підрозділів фахового коледжу належать навчальні відділення та навчальні лабораторії,  навчально-виробничі майстерні, бібліотека, якими керують відповідні завідувачі.

        Завідувач практики здійснює організацію і контроль стану проходження здобувачами освіти практичної підготовки за усіма формами - навчальної (у тому числі, на отримання виробничої професії), технологічної, виробничої, переддипломної.

Фахівець з профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників здійснює відповідні дії за даними напрмками.

     До складу структури закладу також належать бухгалтерська та кадрова служби, канцелярія, архів, відповідні господарські підрозділи.

bottom of page