top of page

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

На даний час коледж має у своїй структурі два відділення, які включають у своєму складі здобувачів освіти за денною, заочною та дуальною формами освіти:

 

Відділення економіки та інформаційних технологій включає до свого складу студентів груп зі спеціальностей:

076 Підприємництво та торгівля

123 Комп'ютерна інженерія

       

Відділення енергетики та будівництва включає до свого складу студентів груп зі спеціальностей:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка

192 Будівництво та цивільна інженерія

Для забезпечення належного рівня якості освітнього процесу в закладі освіти функціонують наступні структурні підрозділи:

  • Навчально-методичний кабінет - забезпечує процес відповідним навчально-методичним забезпеченням. Виконує копітку роботу із щоденного підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Організовує роботу системи електронного доступу  здобувачів освіти і педагогів до навчальних матеріалів та ін.

  • Навчально-методична лабораторія - забезпечує безпосередню організацію освітнього процесу в закладі. Розробляє індивідуальні навчальні плани здобувачів освіти та контроль їх виконання.

  • Циклові комісії коледжу об'єднують педагогів, які проводять заняття за циклами профільної загальноосвітньої та професійної підготовки.

  • Виховна ланка освіти, яку очолює заступник директора з виховної роботи. До напрямків цієї роботи належать педагоги-вихователі, практичниї психолог, соціальний педагог, класні керівники навчальних груп, Студентська Рада.

  • В закладі освіти постійно працюють служби з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного та протипожежного захисту.

Для забезпечення якісної практичної підготовки майбутніх фахових молодших бакалаврів у коледжі працюють навчальні лабораторії та навчально-виробничі майстерні. Також студенти проходять практичну підготовку на підприємствах регіону під керівництвом досвічених викладачів та завідувачки практикою.

bottom of page