top of page
Жовтий фон

МЕТОДИЧНА РАДА

Засідання методичної ради

         Методична рада Дніпровського фахового коледжу енергетичних та інформаційних технологій є постійно діючим колегіальним робочим органом, який поєднує на добровільній основі педагогів, членів педагогічного колективу і здійснює планування та координацію методичної роботи в коледжі, контроль за її станом, розробляє практичні рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу денної, заочної та дистанційної форми навчання, його методичного забезпечення,  інноваційної діяльності педагогічного колективу. ​

Абстрактні фігури

Склад методичної ради коледжу у 2023/2024 н.р.

 

 • Бондаренко В.М. - голова методичної ради, заступник директора з навчальної роботи; 

 • Попович О.М., завідувач навчально-методичним кабінетом, секретар методичної ради;

 • Куян О.О., заступник директора з виховної роботи, голова первинної профспілкової організації;

 • Гориславець Ю.О., завідувач виробничою практикою;

 • Носов В.А., завідувач виробничими майстернями;

 • Чорна Г.В.,  завідувач бібліотекою;

 • Шепель Н.О., завідувач відділення, голова ЦК соціально-гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки;

 • Майсак Н.В., завідувач відділення;

 • Сальникова О.Л., методист;

 • Рощин В.О., керівник фізичного виховання;

 • Коміссарова І.В., голова ЦК економічних дисциплін;

 • Осауленко О.О., голова ЦК будівництва та цивільної інженерії;

 • Лушня Н.В., голова ЦК математичних та природничих дисциплін;

 • Асаул В.М., голова ЦК електричної інженерії;

 • Боюн Н.О., голова ЦК інформаційних технологій та автоматизації.

Головні завдання методичної роботи у 2023/2024 н.р.

 • організація безперебійного освітнього процесу в умовах війни на території України;

 • забезпечення якісного освітнього середовища для всіх учасників освітнього процесу;

 • впровадження нових освітньо-професійних програм в навчальний процес;

 • забезпечення психолого-педагогічних умов для формування компетентної особистості;

 • безперервність освіти педагогічних працівників;

 • постійний пошук передового педагогічного досвіду та його впровадження;

 • забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробку дидактичного матеріалу;

 • організація інноваційної діяльності, яка направлена на опанування новітніх педагогічних технологій;

 • організація консультування педагогічних працівників з питань удосконалення педагогічної майстерності, методики проведення різних видів занять;

 • організація роботи щодо вивчення та узагальнення педагогічного досвіду;

 •  участь в атестації педагогічних працівників;

 • професійне становлення викладачів - початківців;

 • впровадження цифрових технологій в освітній процес.

РОБОЧІ ДОКУМЕНТИ

bottom of page